Exhibitions

Husby Händer, Slöjd Stockholm Residency: Plats för det handgjorda,  October-November, 2018 Etnographical Museum/Husby Konsthall, Stockholm, Sweden.

(Swedish text follows)

Husby händer (Husby hands/happens) was a workshop oriented project, that during two months explored the possibilities in a common learning och making with different local craft practitioners. The idea was to investigate ways of creating a social context for sharing knowledges and experiences through craft. This is based on the idea of generating communities and solidarities as a potential act of resistance, at a time when voices propagating for division, exclusion and disruption, are growing stronger.

During the two months there was a series of open workshops, where many different local groups and organisations were invited to participate, and work towards a joint exhibition at the end of the project. The workshops engaged a lot of different people with diverse backgrounds, and of all ages.

There was a seminar at the end of the project, where representatives for practitioner run initiatives, as well as national and regional culture institutions, met and discussed around the needs and opportunities to develop and test new forms for practice and development of critical perspectives within crafts.

Slöjd Stockholms (Handicraft Stockholms) residency programme is part of a long-term development of a public platform that investigates, highlights and discusses crafts, where its possible to ask questions around the hand made and its role and relevance in our time.

Stocholm residency programme is realised with the support from Stocholm county council, the Swedish Arts Council, and the National Swedish Handicraft Council.

Husby Händer var ett workshop-orienterat projekt som under två månader utforskade möjligheterna i ett gemensamt lärande och skapande med olika lokala hantverksutövare. Tanken var att undersöka hur man genom slöjd och hantverk kan skapa ett socialt sammanhang för att dela kunskaper och erfarenheter. Detta bygger på tanken att skapa gemenskaper som en potentiell motståndshandling i en tid där samhällsklimatet blivit hårdare och när röster om uppdelning, uteslutning och splittring växt sig starkare.

Under de två månaderna hölls en serie öppna workshops, där många olika lokala grupper och organisationer bjöds in för att delta, och arbeta mot en gemensam utställning i slutet av projektet. Workshopsen engagerade en mängd olika personer med olika bakgrunder, och i alla åldrar.

Projektet avslutandes med ett seminarium där representanter för såväl utövardrivna initiativ som nationella och regionala kulturinstitutioner möttes och diskuterade kring behov och möjligheter att utveckla och pröva nya former för praktik och utveckling av kritiska perspektiv inom slöjd och hantverk.

Slöjd Stockholms residensprogram är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform som undersöker, lyfter fram och diskuterar slöjd och hantverk, där det går att ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. 

Stockholms residensprogram genomförs med stöd av Stockholms läns landsting, Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor.


¿Dónde Están? (‘Where are they?’), April 18th, 2015 at Rum 26. Gothenburg, Sweden.

An exhibition where artists from different countries participate with their works made in reaction and/or protest to the actions committed against human rights in Mexico.


MANOS (‘Hands’), May 21st, 2014 at Litteraturhuset. Gothenburg, Sweden.

What would different artists do if they got the same material and base to express themselves? That’s the idea behind the exhibition MANOS (https://kv12seminarium.wordpress.com/2014/05/11/katia-ibarra/), where artists who wanted to join in this project got a handmade papier maché hand that worked as a blank slate.


Återbruk om Kungen (‘Recycling of the king’), June 6th, 2013. Skövde, Sweden.

An installation about King Carl Gustaf’s 40 years on the throne, and recycling.